Өнөөдрийн ханш: ¥ 25.50

ШОУ РҮҮМ

2020-04-02 21:31:29

Автобиз машин захиалга, худалдааны төв нь албан ёсны үзүүлэнгийн танхимаа 16-р хорооллийн эцэст байрлах DACO AUTO HALL худалдааны төвд нээлээ. 

ОНЦЛОХ
2020-04-02 21:31:29

ШОУ РҮҮМ