Өнөөдрийн ханш: ¥ 26.57

Дуудлага худалдаанд орох машин

7 хоногийн Мягмар, Лхагва, Пүрэв, Баасан гаригт өргөн сонголттой. TOYOTA COROLLA AXIO загварын машинууд

Lot: 459

Үнэлгээ:

3.5
2016

NRE161

158,000 km

con

FAT 1500 cc

1.5X

Эхлэх хугацаа:

2021-05-11 00:00:00
TAA Kinki

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
0 ¥
Lot: 345

Үнэлгээ:

4
2016

NRE161

111,000 km

white

FAT 1500 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-05-11 00:00:00
TAA Kinki

Эхлэх үнэ:

1,000 ¥
0 ¥
Lot: 353

Үнэлгээ:

3.5
2016

NRE161

85,000 km

white

FAT 1500 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-05-11 00:00:00
TAA Kinki

Эхлэх үнэ:

1,000 ¥
0 ¥
Lot: 50026

Үнэлгээ:

4
2016

NKE165

112,000 km

black

FAT 1500 cc

Hybrid

Эхлэх хугацаа:

2021-05-08 00:00:00
TAA Hyogo

Эхлэх үнэ:

1,000 ¥
0 ¥
Lot: 542

Үнэлгээ:

4
2016

NRE160

97,000 km

black

FAT 1300 cc

1.3X

Эхлэх хугацаа:

2021-05-11 00:00:00
TAA Kinki

Эхлэх үнэ:

1,000 ¥
0 ¥
Lot: 2349

Үнэлгээ:

4.5
2016

NRE161

75,000 km

white

FAT 1500 cc

X Business P

Эхлэх хугацаа:

2021-05-11 00:00:00
TAA Kinki

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
0 ¥
Lot: 2377

Үнэлгээ:

3.5
2016

NRE160

70,000 km

white

FAT 1300 cc

1.3X

Эхлэх хугацаа:

2021-05-11 00:00:00
TAA Kinki

Эхлэх үнэ:

1,000 ¥
0 ¥
Lot: 2109

Үнэлгээ:

4
2016

NRE161

18,000 km

white

FAT 1500 cc

1.5X

Эхлэх хугацаа:

2021-05-08 00:00:00
TAA Hyogo

Эхлэх үнэ:

50,000 ¥
0 ¥
Lot: 50033

Үнэлгээ:

RA
2016

NKE165

102,000 km

white

FAT 1500 cc

Hybrid G

Эхлэх хугацаа:

2021-05-11 00:00:00
TAA Kinki

Эхлэх үнэ:

150,000 ¥
0 ¥
Lot: 878

Үнэлгээ:

3.5
2016

NKE165

66,000 km

actual vehicle

AT 1500 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-05-06 00:00:00
LUM Kobe Nyusatsu
sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
601,000 ¥
Lot: 129

Үнэлгээ:

3.5
2016

NZE164

9,000 km

actual vehicle

AT 1500 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-05-06 00:00:00
LUM Hokkaido Nyusatsu
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 103

Үнэлгээ:

3.5
2016

NZE164

17,000 km

actual vehicle

AT 1500 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-05-06 00:00:00
LUM Hokkaido Nyusatsu
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 83

Үнэлгээ:

4
2016

NZE164

54,000 km

actual vehicle

AT 1500 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-05-06 00:00:00
LUM Hokkaido Nyusatsu
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 50

Үнэлгээ:

3.5
2016

NRE160

225,000 km

silver

FAT 1300 cc

1.3X

Эхлэх хугацаа:

2021-05-08 00:00:00
TAA Hyogo

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
0 ¥
Lot: 50057

Үнэлгээ:

R
2016

NKE165

26,000 km

black

FAT 1500 cc

Hybrid

Эхлэх хугацаа:

2021-05-08 00:00:00
TAA Hyogo

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
0 ¥
Lot: 196

Үнэлгээ:

RA
2016

NRE161

95,000 km

silver

FAT 1500 cc

1.5X

Эхлэх хугацаа:

2021-05-11 00:00:00
TAA Kyushu

Эхлэх үнэ:

30,000 ¥
0 ¥
Lot: 204

Үнэлгээ:

4
2016

NRE161

129,000 km

white

FAT 1500 cc

1.5X

Эхлэх хугацаа:

2021-05-11 00:00:00
TAA Kyushu

Эхлэх үнэ:

30,000 ¥
0 ¥
Lot: 50076

Үнэлгээ:

3.5
2016

NKE165

148,000 km

white

FAT 1500 cc

Hybrid

Эхлэх хугацаа:

2021-05-08 00:00:00
TAA Hyogo

Эхлэх үнэ:

1,000 ¥
0 ¥
Lot: 725

Үнэлгээ:

4
2016

NKE165

106,000 km

actual vehicle

AT 1500 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-05-06 00:00:00
LUM Kobe Nyusatsu
sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
451,000 ¥
Lot: 210

Үнэлгээ:

R
2016

NKE165

39,000 km

white

FAT 1500 cc

Hybrid

Эхлэх хугацаа:

2021-05-11 00:00:00
TAA Kyushu

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
0 ¥