Өнөөдрийн ханш: ¥ 26.57

Дуудлага худалдаанд орох машин

7 хоногийн Мягмар, Лхагва, Пүрэв, Баасан гаригт өргөн сонголттой. TOYOTA COROLLA AXIO загварын машинууд

Lot: 103

Үнэлгээ:

2016

NZE164

17,000 km

bronze

AT 1500 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-05-06 00:00:00
LUM Hokkaido Nyusatsu
Not Sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 129

Үнэлгээ:

2016

NZE164

9,000 km

bronze

AT 1500 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-05-06 00:00:00
LUM Hokkaido Nyusatsu
Not Sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 2088

Үнэлгээ:

4
2016

NKE165

29,000 km

white

FAT 1500 cc

Hybrid

Эхлэх хугацаа:

2021-05-11 00:00:00
TAA Kyushu

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
0 ¥
Lot: 345

Үнэлгээ:

4
2016

NRE161

111,000 km

white

FAT 1500 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-05-11 00:00:00
TAA Kinki

Эхлэх үнэ:

1,000 ¥
0 ¥
Lot: 353

Үнэлгээ:

3.5
2016

NRE161

85,000 km

white

FAT 1500 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-05-11 00:00:00
TAA Kinki

Эхлэх үнэ:

1,000 ¥
0 ¥
Lot: 12567

Үнэлгээ:

3.5
2015

NRE161

33,000 km

white

FAT 1500 cc

1.5X

Эхлэх хугацаа:

2021-05-08 00:00:00
TAA Yokohama

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
0 ¥
Lot: 865

Үнэлгээ:

2015

NRE161

154,000 km

bronze

AT 1500 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-05-06 00:00:00
LUM Kobe Nyusatsu
Sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
428,000 ¥
Lot: 32

Үнэлгээ:

R
2015

NRE161

34,000 km

silver

FAT 1500 cc

1.5X

Эхлэх хугацаа:

2021-05-08 00:00:00
TAA Yokohama

Эхлэх үнэ:

5,000 ¥
0 ¥
Lot: 60074

Үнэлгээ:

4.5
2015

NKE165

45,000 km

white

AT 1500 cc

Hybrid

Эхлэх хугацаа:

2021-05-08 11:04:00
JU Gifu

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 8299

Үнэлгээ:

4.5
2015

NRE161

34,000 km

BLACK

FA 1500 cc

1.5G

Эхлэх хугацаа:

2021-05-07 10:35:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 4146

Үнэлгээ:

3.5
2015

NRE161

268,000 km

white

FAT 1500 cc

1.5X

Эхлэх хугацаа:

2021-05-11 00:00:00
TAA Shikoku

Эхлэх үнэ:

20,000 ¥
0 ¥
Lot: 50243

Үнэлгээ:

4
2015

NKE165

142,000 km

silver

FAT 1500 cc

Hybrid

Эхлэх хугацаа:

2021-05-11 00:00:00
TAA Kinki

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
0 ¥
Lot: 80114

Үнэлгээ:

***
2015

NRE160

38,000 km

PEARL

AT 1300 cc

1.3X

Эхлэх хугацаа:

2021-05-06 14:20:00
USS Tokyo
SOLD

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 195

Үнэлгээ:

R
2014

NZE161

48,000 km

white

FAT 1500 cc

1.5X

Эхлэх хугацаа:

2021-05-11 00:00:00
TAA Kyushu

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
0 ¥
Lot: 12322

Үнэлгээ:

4
2014

NZE161

69,000 km

white

FAT 1500 cc

X

Эхлэх хугацаа:

2021-05-08 00:00:00
TAA Yokohama

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
0 ¥
Lot: 158

Үнэлгээ:

4
2014

NKE165

110,000 km

white

FAT 1500 cc

Hybrid

Эхлэх хугацаа:

2021-05-08 00:00:00
TAA Yokohama

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
0 ¥
Lot: 50244

Үнэлгээ:

R
2014

NKE165

143,000 km

white

FAT 1500 cc

Hybrid

Эхлэх хугацаа:

2021-05-11 00:00:00
TAA Kinki

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
0 ¥
Lot: 8256

Үнэлгээ:

4
2014

NZE161

42,000 km

NAVY BLUE

FA 1500 cc

1.5X

Эхлэх хугацаа:

2021-05-07 10:25:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 113

Үнэлгээ:

2014

NZE164

140,000 km

bronze

AT 1500 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-05-06 00:00:00
LUM Hokkaido Nyusatsu
Sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
289,000 ¥
Lot: 99

Үнэлгээ:

4
2014

NZE161

83,000 km

white

FAT 1500 cc

X

Эхлэх хугацаа:

2021-05-08 00:00:00
TAA Hyogo

Эхлэх үнэ:

1,000 ¥
0 ¥