Өнөөдрийн ханш: ¥ 26.69

Дуудлага худалдаанд орох машин

7 хоногийн Мягмар, Лхагва, Пүрэв, Баасан гаригт өргөн сонголттой. TOYOTA PRIUS загварын машинууд

Lot: 30069

Үнэлгээ:

4
2012

NHW20

18,000 km

WHITE

AT 1500 cc

EX 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:37:00
USS Osaka

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 117

Үнэлгээ:

3
2011

NHW20

29,000 km

silver

AT 1500 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:20:00
JU Okinawa

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 70007

Үнэлгээ:

3.5
2011

NHW20

187,000 km

white

IAT 1500 cc

EX

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Tohoku
Sold

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
262,000 ¥
Lot: 71940

Үнэлгээ:

2011

NHW20

249,000 km

bronze

AT 1500 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
LUM Kobe Nyusatsu
Sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
182,000 ¥
Lot: 4031

Үнэлгээ:

4
2010

NHW20

20,000 km

silver

IAT 1500 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
TAA Hyogo

Эхлэх үнэ:

22,000 ¥
0 ¥
Lot: 80016

Үнэлгээ:

RA
2010

NHW20

205,000 km

white

IAT 1500 cc

EX

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
TAA Yokohama

Эхлэх үнэ:

30,000 ¥
0 ¥
Lot: 2457

Үнэлгээ:

3.5
2010

NHW20

256,000 km

white

IAT 1500 cc

EX

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Chubu
Not Sold

Эхлэх үнэ:

1,000 ¥
73,000 ¥
Lot: 70056

Үнэлгээ:

R
2010

NHW20

170,000 km

silver

IAT 1500 cc

EX

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Chubu
Sold

Эхлэх үнэ:

20,000 ¥
182,000 ¥
Lot: 7127

Үнэлгээ:

3
2010

NHW20

161,000 km

silver

IAT 1500 cc

EX

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Hokkaido
Sold

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
213,000 ¥
Lot: 9193

Үнэлгээ:

2
2010

NHW20

232,000 km

silver

IAT 1500 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Kantou
Not Sold

Эхлэх үнэ:

100,000 ¥
0 ¥
Lot: 172

Үнэлгээ:

R
2010

NHW20

87,000 km

silver

IAT 1500 cc

EX

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:53:00
JU Okinawa

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
0 ¥
Lot: 2517

Үнэлгээ:

RA
2010

NHW20

238,000 km

white

IAT 1500 cc

EX

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Chubu
Sold

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
247,000 ¥
Lot: 9177

Үнэлгээ:

R
2010

NHW20

187,000 km

silver

IAT 1500 cc

EX

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Kantou
Not Sold

Эхлэх үнэ:

100,000 ¥
0 ¥
Lot: 70013

Үнэлгээ:

3
2010

NHW20

113,000 km

white

IAT 1500 cc

EX

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Tohoku
Sold

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
232,000 ¥
Lot: 4574

Үнэлгээ:

RA
2010

NHW20

45,000 km

silver

IAT 1490 cc

EX

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 11:40:00
ARAI Bayside

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 9023

Үнэлгээ:

R
2010

NHW20

138,000 km

silver

IAT 1500 cc

EX

Эхлэх хугацаа:

2021-04-27 00:00:00
TAA Kyushu

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
0 ¥
Lot: 4111

Үнэлгээ:

4
2010

NHW20

72,000 km

white

IAT 1500 cc

EX

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
ARAI Oyama
Sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
261,000 ¥
Lot: 2456

Үнэлгээ:

R
2009

NHW20

55,000 km

silver

IAT 1500 cc

S 10th Anniversary -ED

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Chubu
Sold

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
235,000 ¥
Lot: 90277

Үнэлгээ:

R
2009

NHW20

46,000 km

silver

IAT 1500 cc

S10th Anniversary - Edition

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
MIRIVE Osaka
Sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
252,000 ¥
Lot: 7245

Үнэлгээ:

R
2009

NHW20

96,000 km

white

AT 1500 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
JU Fukushima
Sold

Эхлэх үнэ:

3,000 ¥
204,000 ¥