Өнөөдрийн ханш: ¥ 26.69

Дуудлага худалдаанд орох машин

7 хоногийн Мягмар, Лхагва, Пүрэв, Баасан гаригт өргөн сонголттой. TOYOTA PRIUS загварын машинууд

Lot: 2525

Үнэлгээ:

4
2016

ZVW30

85,000 km

silver

IAT 1800 cc

S

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Chubu
Sold

Эхлэх үнэ:

50,000 ¥
602,000 ¥
Lot: 2282

Үнэлгээ:

4
2016

ZVW30

32,000 km

SILVER

AT 1800 cc

S 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 17:07:00
USS Osaka

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 5104

Үнэлгээ:

4.5
2016

ZVW30

67,000 km

white

IAT 1800 cc

S

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 12:30:00
JU Gifu

Эхлэх үнэ:

350,000 ¥
0 ¥
Lot: 50162

Үнэлгээ:

4
2016

ZVW30

107,000 km

silver

IAT 1800 cc

L

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Kantou
Sold

Эхлэх үнэ:

1,000 ¥
454,000 ¥
Lot: 5

Үнэлгээ:

2016

ZVW30

183,000 km

bronze

AT 1800 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
LUM Kobe Nyusatsu
Sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
331,000 ¥
Lot: 5648

Үнэлгээ:

4.5
2016

ZVW30

37,000 km

silver

IAT 1800 cc

S

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 14:17:00
JU Gifu

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 23423

Үнэлгээ:

4
2016

ZVW30

38,000 km

SILVER

AT 1800 cc

S 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 11:59:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 3069

Үнэлгээ:

4.5
2016

ZVW30

57,000 km

WHITE

AT 1800 cc

S 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 13:57:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 23698

Үнэлгээ:

4
2016

ZVW30

63,000 km

SILVER

AT 1800 cc

L 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 13:07:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 2512

Үнэлгээ:

R
2016

ZVW30

107,000 km

white

IAT 1800 cc

L

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Chubu
Sold

Эхлэх үнэ:

50,000 ¥
449,000 ¥
Lot: 5042

Үнэлгээ:

4.5
2016

ZVW30

60,000 km

silver

IAT 1800 cc

S

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 12:18:00
JU Gifu

Эхлэх үнэ:

350,000 ¥
0 ¥
Lot: 6198

Үнэлгээ:

4
2015

ZVW30

25,000 km

BLACK

AT 1800 cc

S 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 10:59:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 20063

Үнэлгээ:

4
2015

ZVW30

38,000 km

BLACK

AT 1800 cc

S TOURING ION 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 14:10:00
USS Osaka

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 28199

Үнэлгээ:

4.5
2015

ZVW30

25,000 km

L GREEN

AT 1800 cc

G 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 10:53:00
USS Tokyo
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 23530

Үнэлгээ:

R
2015

ZVW30

53,000 km

PEARL WHITE

AT 1800 cc

S 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 12:25:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 25791

Үнэлгээ:

4
2015

ZVW30

44,000 km

BLACK

AT 1800 cc

S 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 14:47:00
USS Tokyo
SOLD

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 23321

Үнэлгээ:

4.5
2015

ZVW30

80,000 km

PEARL

AT 1800 cc

G TOURING ION 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 11:33:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 3099

Үнэлгээ:

R
2015

ZVW30

195,000 km

purple

PAT 1800 cc

S

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 15:57:00
KCAA Yamaguchi

Эхлэх үнэ:

30,000 ¥
0 ¥
Lot: 2092

Үнэлгээ:

4
2015

ZVW30

55,000 km

black

IAT 1800 cc

S

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Kantou
Sold

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
952,000 ¥
Lot: 48

Үнэлгээ:

R
2015

ZVW30

20,000 km

silver

IAT 1800 cc

S

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
TAA Yokohama

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
0 ¥