Өнөөдрийн ханш: ¥ 26.69

Дуудлага худалдаанд орох машин

7 хоногийн Мягмар, Лхагва, Пүрэв, Баасан гаригт өргөн сонголттой. TOYOTA CAMRY загварын машинууд

Lot: 61

Үнэлгээ:

S
2021

AXVH75

0 km

wine

FAT 2500 cc

G Leather - Package

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:43:00
KCAA Yamaguchi

Эхлэх үнэ:

3,000,000 ¥
0 ¥
Lot: 50472

Үнэлгээ:

S
2021

AXVH70

2,000 km

PEARL 2

AT 2500 cc

WS LEATHER PACKAGE

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 14:11:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 4105

Үнэлгээ:

5
2020

AXVH70

2,000 km

white

FAT 2500 cc

WS Leather -PG

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
JU Hiroshima
Sold

Эхлэх үнэ:

1,800,000 ¥
3,012,000 ¥
Lot: 51256

Үнэлгээ:

5
2020

AXVH75

13,000 km

PEARL

AT 2500 cc

WS LEATHER PACKAGE AWD 4D 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 18:07:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 17045

Үнэлгээ:

5
2020

AXVH70

5,000 km

PEARL

FA 2500 cc

WS

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 09:13:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 2081

Үнэлгээ:

4.5
2020

AXVH70

7,000 km

white

FAT 2500 cc

G

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
TAA Hyogo

Эхлэх үнэ:

1,470,000 ¥
0 ¥
Lot: 20690

Үнэлгээ:

4
2019

AXVH70

34,000 km

BLACK

AT 2500 cc

G

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 14:14:00
USS Tokyo
SOLD

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 11128

Үнэлгээ:

***
2019

AXVH70

12,000 km

SILVER

FA 2500 cc

X

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 14:22:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 51122

Үнэлгээ:

5
2019

AXVH75

14,000 km

BLACK

AT 2500 cc

WS LEATHER PACKAGE AWD 4D 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 17:26:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 55474

Үнэлгээ:

5
2019

AXVH70

29,000 km

BLUE 2

AT 2500 cc

WS LEATHER PACKAGE

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 11:47:00
USS Osaka

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 50506

Үнэлгээ:

4.5
2019

AXVH70

47,000 km

RED

FA 2500 cc

G LEATHER PACKAGE

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 14:22:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 17364

Үнэлгээ:

4.5
2019

AXVH70

37,000 km

PEARL 2

FA 2500 cc

WS

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 10:49:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 50040

Үнэлгээ:

4.5
2018

AXVH70

28,000 km

FAT 2500 cc

G Leather - Package

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
TAA Hyogo

Эхлэх үнэ:

1,380,000 ¥
0 ¥
Lot: 2082

Үнэлгээ:

4.5
2018

AXVH70

29,000 km

white

FAT 2500 cc

G Leather - Package

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
TAA Hyogo

Эхлэх үнэ:

1,370,000 ¥
0 ¥
Lot: 3285

Үнэлгээ:

4.5
2018

AXVH70

31,000 km

BLACK

FA 2500 cc

G

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 14:51:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 30122

Үнэлгээ:

4
2018

AXVH70

19,000 km

Black

AT 2500 cc

G Leather - Package

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:24:00
MIRIVE Aichi

Эхлэх үнэ:

1,780,000 ¥
0 ¥
Lot: 70077

Үнэлгээ:

4
2018

AXVH70

147,000 km

silver

FAT 2500 cc

G

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Kantou
Sold

Эхлэх үнэ:

500,000 ¥
1,094,000 ¥
Lot: 7361

Үнэлгээ:

4.5
2018

AXVH70

20,000 km

red

FAT 2500 cc

WS TSS

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 13:12:00
JU Gifu

Эхлэх үнэ:

1,700,000 ¥
0 ¥
Lot: 10001

Үнэлгээ:

4.5
2018

AXVH70

6,000 km

white

AT 2500 cc

G

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
MIRIVE Osaka
Sold

Эхлэх үнэ:

1,500,000 ¥
2,371,000 ¥
Lot: 2198

Үнэлгээ:

4
2018

AXVH70

11,000 km

brown

FAT 2500 cc

G

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Kantou
Sold

Эхлэх үнэ:

1,400,000 ¥
1,862,000 ¥