Өнөөдрийн ханш: ¥ 26.69

Дуудлага худалдаанд орох машин

7 хоногийн Мягмар, Лхагва, Пүрэв, Баасан гаригт өргөн сонголттой. TOYOTA ALLION загварын машинууд

Lot: 12073

Үнэлгээ:

4.5
2019

ZRT261

14,000 km

PEARL

FA 2000 cc

A20 G PLUS PACK

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 11:42:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 17685

Үнэлгээ:

4.5
2019

NZT260

9,000 km

PEARL

FA 1500 cc

A15 G PACKAGE

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:28:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 7079

Үнэлгээ:

5
2019

NZT260

13,000 km

white

AT 1500 cc

A15G Plus Package

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
JU Gunma
Not Sold

Эхлэх үнэ:

1,200,000 ¥
1,311,000 ¥
Lot: 12103

Үнэлгээ:

4.5
2019

ZRT260

28,000 km

SILVER

FA 1800 cc

A18 G PACKAGE

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 11:49:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 57

Үнэлгээ:

4
2019

NZT260

14,000 km

white

FAT 1500 cc

A15 G Plus Package

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Chubu
Not Sold

Эхлэх үнэ:

700,000 ¥
1,243,000 ¥
Lot: 6003

Үнэлгээ:

-
2019

NZT260

35,000 km

silver

FAT 1500 cc

A15 G Package

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
JU Aichi
Not Sold

Эхлэх үнэ:

120,000 ¥
390,000 ¥
Lot: 14699

Үнэлгээ:

2018

NZT260

37,000 km

bronze

AT 1500 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
LUM Kobe Nyusatsu
Sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
1,003,000 ¥
Lot: 50188

Үнэлгээ:

5
2018

NZT260

5,000 km

SILVER

AT 1500 cc

A15

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:46:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 73004

Үнэлгээ:

4.5
2018

NZT260

42,000 km

white

FAT 1500 cc

A15 G Package

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Chubu
Sold

Эхлэх үнэ:

800,000 ¥
1,184,000 ¥
Lot: 2140

Үнэлгээ:

4
2018

NZT260

21,000 km

wine

FAT 1500 cc

A15 G Package

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Kantou
Sold

Эхлэх үнэ:

580,000 ¥
1,342,000 ¥
Lot: 8163

Үнэлгээ:

4.5
2018

NZT260

7,000 km

black

FAT 1500 cc

A15

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 10:32:00
JU Gifu

Эхлэх үнэ:

650,000 ¥
0 ¥
Lot: 70016

Үнэлгээ:

R
2018

NZT260

41,000 km

wine

FAT 1500 cc

A15 G Package

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Chubu
Sold

Эхлэх үнэ:

800,000 ¥
1,175,000 ¥
Lot: 2120

Үнэлгээ:

5
2018

NZT260

14,000 km

silver

FAT 1500 cc

A15 G Package

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Chubu
Sold

Эхлэх үнэ:

680,000 ¥
1,259,000 ¥
Lot: 12142

Үнэлгээ:

4.5
2018

ZRT260

29,000 km

SILVER

FA 1800 cc

A18 G PLUS PACK

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 11:58:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 17691

Үнэлгээ:

4.5
2018

ZRT260

19,000 km

GREEN

FA 1800 cc

A18 G PACKAGE

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:30:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 8150

Үнэлгээ:

4.5
2018

NZT260

29,000 km

PEARL

FA 1500 cc

G PACKAGE

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 10:05:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 12165

Үнэлгээ:

4
2018

ZRT260

10,000 km

SILVER

AT 1800 cc

A18G-P WELL CAB

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 12:03:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 14697

Үнэлгээ:

2018

NZT260

28,000 km

bronze

AT 1500 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
LUM Kobe Nyusatsu
Sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
1,009,000 ¥
Lot: 12115

Үнэлгээ:

4.5
2018

ZRT265

18,000 km

L GREEN

FA 1800 cc

A18 G PACKAGE AWD 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 11:52:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 3051

Үнэлгээ:

4
2017

NZT260

9,000 km

black

FAT 1500 cc

A15 G PKG

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
ARAI Oyama
Not Sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥