Өнөөдрийн ханш: ¥ 26.69

Дуудлага худалдаанд орох машин

7 хоногийн Мягмар, Лхагва, Пүрэв, Баасан гаригт өргөн сонголттой. TOYOTA COROLLA AXIO загварын машинууд

Lot: 55

Үнэлгээ:

4
2020

NZE161

1,000 km

white

F5 1500 cc

EX

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:41:00
KCAA Yamaguchi

Эхлэх үнэ:

380,000 ¥
0 ¥
Lot: 8001

Үнэлгээ:

-
2020

NRE161

6,000 km

silver

FAT 1500 cc

EX

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
JU Toyama
Not Sold

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
76,000 ¥
Lot: 11254

Үнэлгээ:

***
2019

NKE165

73,000 km

WHITE

AT 1500 cc

HV

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 14:53:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 2041

Үнэлгээ:

4.5
2019

NKE165

12,000 km

white

FAT 1500 cc

Hybrid G WxB

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
JU Gunma
Not Sold

Эхлэх үнэ:

1,380,000 ¥
0 ¥
Lot: 25372

Үнэлгээ:

4.5
2019

NRE161

9,000 km

WHITE

FA 1500 cc

1.5X

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 12:48:00
USS Tokyo
SOLD

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 25779

Үнэлгээ:

5
2019

NZE161

1,000 km

SILVER

F5 1500 cc

1.5X

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 14:43:00
USS Tokyo
SOLD

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 12056

Үнэлгээ:

5
2018

NZE161

10,000 km

brown

F5 1500 cc

1.5G

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
TAA Yokohama

Эхлэх үнэ:

300,000 ¥
0 ¥
Lot: 80058

Үнэлгээ:

4.5
2018

NKE165

50,000 km

white

FAT 1500 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
TAA Yokohama

Эхлэх үнэ:

380,000 ¥
0 ¥
Lot: 53

Үнэлгээ:

R
2018

NRE161

126,000 km

white

FCVT 1500 cc

1.5X

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 13:00:00
ZERO Chiba

Эхлэх үнэ:

2,000 ¥
0 ¥
Lot: 12347

Үнэлгээ:

3.5
2018

NKE165

54,000 km

white

FAT 1500 cc

Hybrid G

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
TAA Yokohama

Эхлэх үнэ:

280,000 ¥
0 ¥
Lot: 114

Үнэлгээ:

3.5
2018

NRE161

130,000 km

white

FAT 1500 cc

X

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Chubu
Sold

Эхлэх үнэ:

300,000 ¥
684,000 ¥
Lot: 12399

Үнэлгээ:

3.5
2018

NKE165

52,000 km

wine

FAT 1500 cc

Hybrid G

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
TAA Yokohama

Эхлэх үнэ:

280,000 ¥
0 ¥
Lot: 475

Үнэлгээ:

5
2018

NZE161

10,000 km

brown

F5 1500 cc

1.5G

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
TAA Yokohama

Эхлэх үнэ:

300,000 ¥
0 ¥
Lot: 2002

Үнэлгээ:

4
2018

NKE165

40,000 km

silver

FAT 1500 cc

Hybrid

Эхлэх хугацаа:

2021-04-27 00:00:00
TAA Shikoku

Эхлэх үнэ:

500,000 ¥
0 ¥
Lot: 2134

Үнэлгээ:

4
2018

NRE160

41,000 km

white

FAT 1300 cc

13X Business Package

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Chubu
Sold

Эхлэх үнэ:

200,000 ¥
686,000 ¥
Lot: 12117

Үнэлгээ:

3.5
2018

NKE165

48,000 km

silver

FAT 1500 cc

Hybrid G

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
TAA Yokohama

Эхлэх үнэ:

280,000 ¥
0 ¥
Lot: 12076

Үнэлгээ:

4.5
2018

NRE161

57,000 km

WHITE

FA 1500 cc

1.5X

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 11:43:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 72003

Үнэлгээ:

4.5
2018

NKE165

52,000 km

silver

FAT 1500 cc

Hybrid

Эхлэх хугацаа:

2021-04-27 00:00:00
TAA Shikoku

Эхлэх үнэ:

380,000 ¥
0 ¥
Lot: 12324

Үнэлгээ:

3.5
2018

NKE165

46,000 km

brown

FAT 1500 cc

Hybrid G

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
TAA Yokohama

Эхлэх үнэ:

280,000 ¥
0 ¥
Lot: 228

Үнэлгээ:

R
2018

NRE161

108,000 km

white

FAT 1500 cc

X

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Chubu
Sold

Эхлэх үнэ:

300,000 ¥
576,000 ¥