Өнөөдрийн ханш: ¥ 26.57

Дуудлага худалдаанд орох машин

7 хоногийн Мягмар, Лхагва, Пүрэв, Баасан гаригт өргөн сонголттой. TOYOTA CROWN загварын машинууд

Lot: 86679

Үнэлгээ:

3.5
0

GRS202

422,000 km

PEARL WHITE

AT 3000 cc

R SALOON

Эхлэх хугацаа:

2021-05-06 15:25:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 3351

Үнэлгээ:

3
1963

RS31

26,000 km

BLACK

C3 1900 cc

DELUXE

Эхлэх хугацаа:

2021-05-07 12:28:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 10120

Үнэлгээ:

3
1967

MS50

80,000 km

actual vehicle

MT 2000 cc

SUPER DX

Эхлэх хугацаа:

2021-05-06 13:17:00
USS Tokyo
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 65031

Үнэлгээ:

3.5
1979

MS112

100,000 km

WHITE

AT 2800 cc

R SALOON

Эхлэх хугацаа:

2021-05-06 12:33:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 65016

Үнэлгээ:

3.5
1980

MS112

181,000 km

BLACK 2

FA 2800 cc

R SALOON 2HT

Эхлэх хугацаа:

2021-05-06 12:26:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 30154

Үнэлгээ:

3.5
1983

GS110

82,000 km

NAVY BLUE

FA 2000 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-05-07 12:48:00
USS Osaka

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 28175

Үнэлгээ:

4
1986

GS120

120,000 km

BLACK

AT 2000 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-05-06 11:26:00
USS Tokyo
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 12142

Үнэлгээ:

3.5
1990

UZS131

139,000 km

PEARL 2

AT 4000 cc

R SALOON G

Эхлэх хугацаа:

2021-05-06 11:41:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 87162

Үнэлгээ:

R
1993

JZS141

71,000 km

WHITE

AT 2500 cc

ROYAL TOURING

Эхлэх хугацаа:

2021-05-06 17:01:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 2082

Үнэлгээ:

3.5
1994

UZS141

34,000 km

PEARL 2

FA 4000 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-05-07 15:41:00
USS Osaka

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 84181

Үнэлгээ:

***
1995

JZS155

110,000 km

PEARL

AT 3000 cc

R SALOON

Эхлэх хугацаа:

2021-05-06 17:15:00
USS Tokyo
SOLD

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 86350

Үнэлгээ:

3.5
1996

LS151H

118,000 km

PEARL 2

AT 2400 cc

R SALOON

Эхлэх хугацаа:

2021-05-06 14:19:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 9040

Үнэлгээ:

***
1996

JZS151

66,000 km

NAVY BLUE

AT 2500 cc

ROYAL EXTRA

Эхлэх хугацаа:

2021-05-07 18:34:00
USS Osaka

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 30040

Үнэлгээ:

3.5
1997

JZS151

63,000 km

pearl 2

FAT 2500 cc

Royal Extra

Эхлэх хугацаа:

2021-05-08 11:06:00
JU Gifu

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
0 ¥
Lot: 199

Үнэлгээ:

4
1998

JZS151

146,000 km

BLUE

AT 2500 cc

ROYAL EXTRA LTD

Эхлэх хугацаа:

2021-05-07 09:46:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 6300

Үнэлгээ:

3.5
1998

JZS155

267,000 km

D BLUE

AT 3000 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-05-07 10:20:00
USS Osaka

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 29061

Үнэлгээ:

3.5
1998

JZS151

113,000 km

SILVER

AT 2500 cc

S SALOON EXTRA

Эхлэх хугацаа:

2021-05-06 15:46:00
USS Tokyo
SOLD

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 4019

Үнэлгээ:

3.5
1999

JZS151

213,000 km

pearl two-tone

FAT 2500 cc

Royal Saloon

Эхлэх хугацаа:

2021-05-11 00:00:00
TAA Shikoku

Эхлэх үнэ:

30,000 ¥
0 ¥
Lot: 30213

Үнэлгээ:

3.5
1999

JZS171

240,000 km

PEARL 2

FA 2500 cc

ATHLETE V

Эхлэх хугацаа:

2021-05-07 13:01:00
USS Osaka

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 5272

Үнэлгээ:

3.5
1999

JZS171

140,000 km

black

FAT 2500 cc

Athlete V Turbo

Эхлэх хугацаа:

2021-05-08 12:58:00
JU Gifu

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
0 ¥