Өнөөдрийн ханш: ¥ 26.69

Дуудлага худалдаанд орох машин

7 хоногийн Мягмар, Лхагва, Пүрэв, Баасан гаригт өргөн сонголттой. TOYOTA HIACE загварын машинууд

Lot: 4114

Үнэлгээ:

S
2021

TRH219W

0 km

BLACK

AT 2700 cc

GL CAMPING AWD 4D 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 18:23:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 15280

Үнэлгээ:

6
2020

TRH219W

0 km

PEARL

AT 2700 cc

GL AWD 4D 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 10:05:00
USS Tokyo
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 25305

Үнэлгээ:

5
2020

TRH214W

0 km

PEARL

AT 2700 cc

GL CAMPING 4D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 12:29:00
USS Tokyo
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 62055

Үнэлгээ:

3.5
2020

TRH228B

68,000 km

silver

IAT 2700 cc

Super - Long DX 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Hokkaido
Sold

Эхлэх үнэ:

1,000,000 ¥
1,813,000 ¥
Lot: 17601

Үнэлгээ:

5
2020

TRH219W

0 km

PEARL

AT 2700 cc

GL AWD 4D 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:02:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 20710

Үнэлгээ:

4.5
2020

TRH214W

18,000 km

PEARL

AT 2700 cc

GL 4D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 14:20:00
USS Tokyo
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 37004

Үнэлгээ:

4
2019

TRH219W

36,000 km

WHITE

AT 2700 cc

GL AWD 4D 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 09:21:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 17541

Үнэлгээ:

4
2019

TRH224W

3,000 km

PEARL 2

AT 2700 cc

GRANDCABIN 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 11:43:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 6325

Үнэлгээ:

3.5
2019

TRH214W

53,000 km

silver

DAT 2700 cc

DX

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
JU Kanagawa
Sold

Эхлэх үнэ:

800,000 ¥
1,505,000 ¥
Lot: 4597

Үнэлгээ:

3.5
2019

TRH214W

58,000 km

silver

IAT 2690 cc

DX TSS

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 11:48:00
ARAI Bayside

Эхлэх үнэ:

680,000 ¥
0 ¥
Lot: 35318

Үнэлгээ:

3.5
2019

TRH219W

12,000 km

PEARL WHITE

AT 2700 cc

GL AWD 4D 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 10:14:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 167

Үнэлгээ:

3.5
2019

TRH219W

92,000 km

silver

IAT 2700 cc

GL 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Hokkaido
Not Sold

Эхлэх үнэ:

900,000 ¥
1,503,000 ¥
Lot: 25237

Үнэлгээ:

4.5
2019

TRH219W

14,000 km

PEARL

AT 2700 cc

GL AWD 4D 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 12:10:00
USS Tokyo
SOLD

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 2074

Үнэлгээ:

4
2019

TRH229W

26,000 km

IAT 2700 cc

グランド Key ャビン 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Tohoku
Sold

Эхлэх үнэ:

1,600,000 ¥
2,104,000 ¥
Lot: 28069

Үнэлгээ:

3.5
2019

TRH214W

7,000 km

PEARL

AT 2700 cc

GL LONG 4D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 10:20:00
USS Tokyo
SOLD

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 35547

Үнэлгээ:

4
2019

TRH229W

24,000 km

PEARL 2

AT 2700 cc

GRANDCABIN AWD 4D 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 11:07:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 37027

Үнэлгээ:

4.5
2019

TRH219W

25,000 km

PEARL

AT 2700 cc

GL AWD 4D 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 09:26:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 410

Үнэлгээ:

RA
2019

TRH214W

27,000 km

black

IAT 2700 cc

GL

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
TAA Yokohama

Эхлэх үнэ:

900,000 ¥
0 ¥
Lot: 2055

Үнэлгээ:

4
2019

TRH229W

40,000 km

pearl two-tone

IAT 2700 cc

グランド Key ャビン 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Tohoku
Sold

Эхлэх үнэ:

1,500,000 ¥
2,052,000 ¥
Lot: 6321

Үнэлгээ:

4
2019

TRH214W

37,000 km

silver

DAT 2700 cc

DX

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
JU Kanagawa
Sold

Эхлэх үнэ:

800,000 ¥
1,544,000 ¥