Өнөөдрийн ханш: ¥ 26.69

Дуудлага худалдаанд орох машин

7 хоногийн Мягмар, Лхагва, Пүрэв, Баасан гаригт өргөн сонголттой. TOYOTA PRIUS ALPHA загварын машинууд

Lot: 23820

Үнэлгээ:

R
2020

ZVW41W

6,000 km

SILVER

AT 1800 cc

G

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 13:38:00
USS Tokyo
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 20064

Үнэлгээ:

4.5
2019

ZVW40W

6,000 km

white

IAT 1800 cc

S

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Chubu
Sold

Эхлэх үнэ:

650,000 ¥
1,916,000 ¥
Lot: 2066

Үнэлгээ:

4.5
2019

ZVW40W

11,000 km

white

IAT 1800 cc

S Tune Black 2

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Tohoku
Sold

Эхлэх үнэ:

1,000,000 ¥
1,798,000 ¥
Lot: 80006

Үнэлгээ:

***
2019

ZVW41W

33,000 km

BLACK

AT 1800 cc

S

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 13:59:00
USS Tokyo
SOLD

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 335

Үнэлгээ:

4.5
2019

ZVW40W

27,000 km

PEARL

AT 1800 cc

S TOURING G R SPOILER

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 11:05:00
USS Osaka

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 2006

Үнэлгээ:

4.5
2019

ZVW40W

13,000 km

white

IAT 1800 cc

S Tune Black 2

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Tohoku
Sold

Эхлэх үнэ:

1,000,000 ¥
1,750,000 ¥
Lot: 2070

Үнэлгээ:

5
2019

ZVW40W

6,000 km

black

IAT 1800 cc

S Tune Black 2

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Tohoku
Sold

Эхлэх үнэ:

1,000,000 ¥
1,879,000 ¥
Lot: 25152

Үнэлгээ:

4.5
2018

ZVW41W

27,000 km

PEARL

AT 1800 cc

S TUNE BLACK 2

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 11:46:00
USS Tokyo
SOLD

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 2039

Үнэлгээ:

4.5
2018

ZVW41W

17,000 km

BLACK

AT 1800 cc

S

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 15:58:00
USS Osaka

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 5927

Үнэлгээ:

4.5
2018

ZVW41W

30,000 km

silver

IAT 1800 cc

S L Selection

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 15:12:00
JU Gifu

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 20067

Үнэлгээ:

4
2018

ZVW40W

42,000 km

black

IAT 1800 cc

S Tune Black 2

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Chubu
Sold

Эхлэх үнэ:

600,000 ¥
1,551,000 ¥
Lot: 24

Үнэлгээ:

R
2018

ZVW41W

59,000 km

black

IAT 1800 cc

S

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Tohoku
Not Sold

Эхлэх үнэ:

500,000 ¥
848,000 ¥
Lot: 8190

Үнэлгээ:

4.5
2018

ZVW40W

47,000 km

silver

IAT 1800 cc

S Safety Sense 7seats

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 10:37:00
JU Gifu

Эхлэх үнэ:

400,000 ¥
0 ¥
Lot: 17525

Үнэлгээ:

4
2018

ZVW41W

44,000 km

SILVER

AT 1800 cc

S TOURING ION

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 11:38:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 10357

Үнэлгээ:

4.5
2018

ZVW41W

15,000 km

white

AT 1800 cc

S Tune Black 2

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
MIRIVE Osaka
Sold

Эхлэх үнэ:

1,480,000 ¥
1,910,000 ¥
Lot: 2372

Үнэлгээ:

5
2018

ZVW41W

31,000 km

PEARL

AT 1800 cc

G

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 17:32:00
USS Osaka

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 17367

Үнэлгээ:

4.5
2018

ZVW41W

38,000 km

PEARL

AT 1800 cc

S TOURING ION

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 10:50:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 2360

Үнэлгээ:

4.5
2018

ZVW40W

27,000 km

PEARL

AT 1800 cc

S

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 17:29:00
USS Osaka

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 50156

Үнэлгээ:

4
2018

ZVW41W

107,000 km

PEARL

AT 1800 cc

S TUNE BLACK 2

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:37:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 15029

Үнэлгээ:

R
2018

ZVW41W

31,000 km

BLACK

AT 1800 cc

S TUNE BLACK 2

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 11:19:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥