Өнөөдрийн ханш: ¥ 26.69

Дуудлага худалдаанд орох машин

7 хоногийн Мягмар, Лхагва, Пүрэв, Баасан гаригт өргөн сонголттой. NISSAN ELGRAND загварын машинууд

Lot: 50661

Үнэлгээ:

4.5
2020

PNE52

15,000 km

BLACK

AT 3500 cc

350 HIGHWAY STAR

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 15:08:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 20242

Үнэлгээ:

4.5
2019

PE52

47,000 km

BLACK

AT 3500 cc

350 HIGHWAY STAR 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 11:59:00
USS Tokyo
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 17579

Үнэлгээ:

4.5
2019

TE52

53,000 km

PEARL

AT 2500 cc

250 HIGHWAY STAR S 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 11:55:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 35576

Үнэлгээ:

4.5
2019

PNE52

23,000 km

PEARL

AT 3500 cc

350 HIGHWAY STAR

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 11:14:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 20335

Үнэлгээ:

4.5
2019

TE52

10,000 km

GRAY

AT 2500 cc

250 HIGHWAY STAR S 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 12:27:00
USS Tokyo
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 4437

Үнэлгээ:

4.5
2019

TNE52

39,000 km

IAT 2500 cc

250 Highway Star -S 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:35:00
NAA Tokyo

Эхлэх үнэ:

1,200,000 ¥
0 ¥
Lot: 17621

Үнэлгээ:

3.5
2018

TE52

31,000 km

PEARL

AT 2500 cc

250 HIGHWAY STAR S 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:08:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 77

Үнэлгээ:

R
2018

TE52

31,000 km

Phantom Black

IAT 2500 cc

250 Highway Star -S

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
NAA Osaka
Not Sold

Эхлэх үнэ:

1,100,000 ¥
1,109,000 ¥
Lot: 20111

Үнэлгээ:

4
2018

PE52

36,000 km

PEARL

AT 3500 cc

350 HIGHWAY STAR P 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 11:20:00
USS Tokyo
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 25425

Үнэлгээ:

4.5
2018

TE52

21,000 km

PEARL

AT 2500 cc

250 HIGHWAY STAR S 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 13:03:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 30369

Үнэлгээ:

4.5
2018

TE52

17,000 km

PEARL WHITE

AT 2500 cc

250HS PRE ABERCROMBIE & FITCH 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 13:42:00
USS Osaka

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 7015

Үнэлгээ:

4
2018

TNE52

41,000 km

black

AT 2500 cc

4WD 250 Highway Star - Premium Urban ク Low ム

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
JU Gunma
Sold By Nego

Эхлэх үнэ:

1,580,000 ¥
2,200,000 ¥
Lot: 3100

Үнэлгээ:

4.5
2018

TE52

47,000 km

brown

DA 2500 cc

250 Highway Star -S ア

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 16:44:00
LAA Okayama

Эхлэх үнэ:

1,580,000 ¥
0 ¥
Lot: 4017

Үнэлгээ:

4.5
2018

PE52

65,000 km

BLACK

AT 3500 cc

VIP 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 17:59:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 20578

Үнэлгээ:

4.5
2018

TE52

13,000 km

PEARL

AT 2500 cc

250HS S HO CRACK ZAU 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 13:40:00
USS Tokyo
SOLD

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 20029

Үнэлгээ:

4.5
2018

TE52

15,000 km

BLACK

AT 2500 cc

250 HIGHWAY STAR S 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 10:55:00
USS Tokyo
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 25786

Үнэлгээ:

4.5
2018

TNE52

33,000 km

BLACK

AT 2500 cc

250HS SJBABAC

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 14:45:00
USS Tokyo
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 20303

Үнэлгээ:

4
2018

TE52

14,000 km

PEARL

AT 2500 cc

250HS URBAN CHROME 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 12:18:00
USS Tokyo
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 26110

Үнэлгээ:

4.5
2018

TE52

38,000 km

BLACK

AT 2500 cc

RIDER 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 16:17:00
USS Tokyo
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 20196

Үнэлгээ:

4.5
2018

TE52

38,000 km

BLACK

AT 2500 cc

250HS MANY S ABERCROMBIE & FITCH M 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 11:46:00
USS Tokyo
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥