Өнөөдрийн ханш: ¥ 26.69

Дуудлага худалдаанд орох машин

7 хоногийн Мягмар, Лхагва, Пүрэв, Баасан гаригт өргөн сонголттой. HINO DUTRO загварын машинууд

Lot: 63503

Үнэлгээ:

5
2020

XZU722M

0 km

white

F6 4000 cc

セ Key サイシャ

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
TAA Yokohama

Эхлэх үнэ:

3,950,000 ¥
0 ¥
Lot: 3004

Үнэлгээ:

6
2020

XZU605X

1,000 km

white

F6 4000 cc

塵芥車

Эхлэх хугацаа:

2021-04-21 00:00:00
Isuzu Tokyo
Sold

Эхлэх үнэ:

4,800,000 ¥
5,880,000 ¥
Lot: 40189

Үнэлгээ:

5
2020

XZU600T

0 km

WHITE

F6 4000 cc

CIVIL DUMP 2D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 16:22:00
USS Tokyo
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 40332

Үнэлгээ:

6
2020

XZU730M

1,000 km

WHITE

F6 4000 cc

CRANE LOADING 2D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 16:58:00
USS Tokyo
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 40191

Үнэлгээ:

S
2020

XZU600T

0 km

WHITE

F6 4000 cc

WHOLE LOWDECK CIVILIZATION D 2D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 16:23:00
USS Tokyo
SOLD

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 60050

Үнэлгээ:

2019

XZU710M

19,000 km

bronze

AT 4000 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-04-21 00:00:00
LUM Tokyo Nyusatsu
Sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
2,101,000 ¥
Lot: 60041

Үнэлгээ:

2019

XZU710M

12,000 km

bronze

AT 4000 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-04-21 00:00:00
LUM Tokyo Nyusatsu
Sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
2,250,000 ¥
Lot: 40188

Үнэлгээ:

4.5
2019

XZU600T

0 km

WHITE

F6 4000 cc

DUMP 2D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 16:22:00
USS Tokyo
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 2030

Үнэлгээ:

4.5
2019

XZU605M

33,000 km

white

F5 4000 cc

Van

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:19:00
Isuzu Kobe

Эхлэх үнэ:

1,600,000 ¥
0 ¥
Lot: 60401

Үнэлгээ:

4
2019

XZC710M

5,000 km

white

FAT 4000 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Tohoku
Not Sold

Эхлэх үнэ:

2,300,000 ¥
0 ¥
Lot: 3026

Үнэлгээ:

RA
2018

XZU675T

38,000 km

white

F5 4000 cc

Dump

Эхлэх хугацаа:

2021-04-21 00:00:00
Isuzu Tokyo
Not Sold

Эхлэх үнэ:

2,500,000 ¥
0 ¥
Lot: 40378

Үнэлгээ:

4.5
2018

XZU710M

7,000 km

WHITE

AT 4000 cc

WIDE LONG 2D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 17:08:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 2035

Үнэлгээ:

4
2018

XZU605M

57,000 km

white

F5 4000 cc

Van

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:21:00
Isuzu Kobe

Эхлэх үнэ:

1,400,000 ¥
0 ¥
Lot: 82014

Үнэлгээ:

0
2017

XZU600E

18,000 km

actual vehicle

FAT 4000 cc

HIGH PLACE WORK

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
ARAI Oyama VT

Эхлэх үнэ:

300,000 ¥
0 ¥
Lot: 3016

Үнэлгээ:

4
2017

XZU710M

57,000 km

white

F5 4000 cc

Refrigerator

Эхлэх хугацаа:

2021-04-21 00:00:00
Isuzu Tokyo
Sold

Эхлэх үнэ:

2,900,000 ¥
4,451,000 ¥
Lot: 40022

Үнэлгээ:

4.5
2017

XZU720M

72,000 km

SILVER

F6 4000 cc

LOADING 2D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 15:45:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 3025

Үнэлгээ:

3.5
2017

XZU650M

98,000 km

white

AT 4000 cc

Van

Эхлэх хугацаа:

2021-04-21 00:00:00
Isuzu Tokyo
Not Sold

Эхлэх үнэ:

2,300,000 ¥
2,903,000 ¥
Lot: 8044

Үнэлгээ:

3
2017

XZU720M

357,000 km

white

6MT 4000 cc

4.2 tons Van

Эхлэх хугацаа:

2021-04-21 00:00:00
IAA Osaka
Sold

Эхлэх үнэ:

300,000 ¥
1,134,000 ¥
Lot: 3012

Үнэлгээ:

4
2017

XZU710M

107,000 km

white

F5 4000 cc

Van

Эхлэх хугацаа:

2021-04-21 00:00:00
Isuzu Tokyo
Sold

Эхлэх үнэ:

2,100,000 ¥
2,850,000 ¥
Lot: 3024

Үнэлгээ:

3.5
2017

XZU650M

95,000 km

white

AT 4000 cc

Van

Эхлэх хугацаа:

2021-04-21 00:00:00
Isuzu Tokyo
Not Sold

Эхлэх үнэ:

2,300,000 ¥
2,741,000 ¥