Өнөөдрийн ханш: ¥ 26.69

Дуудлага худалдаанд орох машин

7 хоногийн Мягмар, Лхагва, Пүрэв, Баасан гаригт өргөн сонголттой. HINO RANGER загварын машинууд

Lot: 507

Үнэлгээ:

3
2021

GD7JLWA

54,000 km

MT 6400 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 13:19:00
JU Okinawa

Эхлэх үнэ:

700,000 ¥
0 ¥
Lot: 3359

Үнэлгээ:

R2
2021

FD3HJAA

70,000 km

bronze

F6 7410 cc

シャ-シ

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
ARAI Oyama VT

Эхлэх үнэ:

100,000 ¥
0 ¥
Lot: 1

Үнэлгээ:

3
2021

GD3HLAA

236,000 km

bronze

F6 7400 cc

Gila . Crane 4 Dan

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
ARAI Oyama VT

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 3349

Үнэлгээ:

R
2021

FD3WGAAカイ

269,000 km

bronze

F6 6010 cc

コンテナセンヨウ

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
ARAI Oyama VT

Эхлэх үнэ:

30,000 ¥
0 ¥
Lot: 40733

Үнэлгээ:

6
2020

FC2ABA

1,000 km

WHITE

6 5100 cc

CRANE 2D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 18:38:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 3514

Үнэлгээ:

6
2020

FC2ABA

1,000 km

white

F6 5120 cc

コンテナ専用車

Эхлэх хугацаа:

2021-04-21 00:00:00
Isuzu Tokyo
Sold

Эхлэх үнэ:

5,100,000 ¥
5,860,000 ¥
Lot: 3444

Үнэлгээ:

R
2020

FD3WLAA

124,000 km

bronze

F6 0 cc

Gila

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
ARAI Oyama VT

Эхлэх үнэ:

50,000 ¥
0 ¥
Lot: 16008

Үнэлгээ:

5
2020

FD2ABA

0 km

white

F6 5120 cc

Gila . Crane 4 Dan

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
ARAI Oyama VT

Эхлэх үнэ:

5,500,000 ¥
0 ¥
Lot: 3504

Үнэлгээ:

6
2020

FC2ABA

1,000 km

white

F6 5120 cc

塵芥車

Эхлэх хугацаа:

2021-04-21 00:00:00
Isuzu Tokyo
Not Sold

Эхлэх үнэ:

7,300,000 ¥
7,910,000 ¥
Lot: 3513

Үнэлгээ:

6
2020

FC2ABA

1,000 km

white

F6 5120 cc

コンテナ専用車

Эхлэх хугацаа:

2021-04-21 00:00:00
Isuzu Tokyo
Sold

Эхлэх үнэ:

5,000,000 ¥
5,785,000 ¥
Lot: 2017

Үнэлгээ:

5
2019

FC2ABA

1,000 km

white

F6 5120 cc

With crane

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:15:00
Isuzu Kobe

Эхлэх үнэ:

5,300,000 ¥
0 ¥
Lot: 40216

Үнэлгээ:

5
2019

FD2ABG

20,000 km

WHITE

F6 5100 cc

CHILLING REFRIGERATOR 2D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 16:29:00
USS Tokyo
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 2006

Үнэлгээ:

5
2019

FD2ABA

1,000 km

white

F6 5120 cc

Wing

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:12:00
Isuzu Kobe

Эхлэх үнэ:

6,200,000 ¥
0 ¥
Lot: 3508

Үнэлгээ:

4.5
2019

FC2ABA

1,000 km

white

F6 5120 cc

Dump

Эхлэх хугацаа:

2021-04-21 00:00:00
Isuzu Tokyo
Not Sold

Эхлэх үнэ:

3,500,000 ¥
3,855,000 ¥
Lot: 2021

Үнэлгээ:

4
2019

FD2ABG

128,000 km

white

F6 5220 cc

Refrigerator

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:16:00
Isuzu Kobe

Эхлэх үнэ:

6,900,000 ¥
0 ¥
Lot: 2013

Үнэлгээ:

4
2019

FD2ABA

107,000 km

white

F6 5120 cc

Wing

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:14:00
Isuzu Kobe

Эхлэх үнэ:

5,100,000 ¥
0 ¥
Lot: 16009

Үнэлгээ:

3.5
2018

FD2ABG

281,000 km

bronze

F6 5120 cc

レイゾウレイトウ

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
ARAI Oyama VT

Эхлэх үнэ:

2,000,000 ¥
0 ¥
Lot: 3511

Үнэлгээ:

4
2018

FD2ABG

135,000 km

white

F6 5120 cc

Wing

Эхлэх хугацаа:

2021-04-21 00:00:00
Isuzu Tokyo
Not Sold

Эхлэх үнэ:

5,700,000 ¥
6,505,000 ¥
Lot: 82029

Үнэлгээ:

0
2018

FD2ALBG

0 km

actual vehicle

F6 5120 cc

CHILLING REFRIGERATOR

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
ARAI Oyama VT

Эхлэх үнэ:

500,000 ¥
0 ¥
Lot: 3506

Үнэлгээ:

3.5
2017

FC9JJAA

372,000 km

white

F6 5120 cc

Van

Эхлэх хугацаа:

2021-04-21 00:00:00
Isuzu Tokyo
Sold

Эхлэх үнэ:

700,000 ¥
1,475,000 ¥