Өнөөдрийн ханш: ¥ 26.69

Дуудлага худалдаанд орох машин

7 хоногийн Мягмар, Лхагва, Пүрэв, Баасан гаригт өргөн сонголттой. LEXUS RX загварын машинууд

Lot: 23703

Үнэлгээ:

5
2020

GYL25W

8,000 km

BLACK

AT 3500 cc

RX450H F SPORT AWD 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 13:09:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 10192

Үнэлгээ:

6
2020

AGL20W

1,000 km

Black

AT 2000 cc

RX300F Sports

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
MIRIVE Osaka
Sold

Эхлэх үнэ:

4,600,000 ¥
5,532,000 ¥
Lot: 1158

Үнэлгээ:

R
2020

AGL20W

8,000 km

PEARL

FA 2000 cc

RX300F SPORT

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:22:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 51090

Үнэлгээ:

4.5
2020

AGL20W

27,000 km

PEARL

AT 2000 cc

RX300F SPORT

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 17:17:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 26055

Үнэлгээ:

5
2020

AGL20W

5,000 km

PEARL

FA 2000 cc

RX300F SPORT

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 16:02:00
USS Tokyo
SOLD

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 20546

Үнэлгээ:

5
2020

AGL25W

7,000 km

PEARL

AT 2000 cc

RX300F SPORT AWD 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 13:31:00
USS Tokyo
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 23413

Үнэлгээ:

4.5
2020

GYL25W

13,000 km

BLACK

FA 3500 cc

RX450H F SPORT AWD 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 11:56:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 1282

Үнэлгээ:

R
2020

AGL20W

4,000 km

BLACK

FA 2000 cc

RX300F SPORT

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:55:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 90106

Үнэлгээ:

5
2020

GYL20W

20,000 km

black

FAT 3500 cc

Ver.L

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 11:44:00
JU Gifu

Эхлэх үнэ:

5,150,000 ¥
0 ¥
Lot: 16516

Үнэлгээ:

4
2020

GYL25W

10,000 km

black

FAT 3500 cc

F Sports

Эхлэх хугацаа:

2021-04-26 00:00:00
AUCNET

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 50775

Үнэлгээ:

5
2020

AGL20W

12,000 km

PEARL

FA 2000 cc

RX300 VERSION L

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 15:42:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 3739

Үнэлгээ:

5
2019

GYL20W

7,000 km

PEARL WHITE

AT 3500 cc

RX450H VER-L

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 16:50:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 37013

Үнэлгээ:

4.5
2019

AGL20W

39,000 km

PEARL

AT 2000 cc

RX300 BLACK SI-K

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 09:23:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 20163

Үнэлгээ:

5
2019

A6L20W

4,000 km

BLACK

AT 2000 cc

RX300F SPORT

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 11:36:00
USS Tokyo
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 17532

Үнэлгээ:

4.5
2019

GYL20W

30,000 km

NAVY BLUE

AT 3500 cc

RX450H VER-L

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 11:40:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 6241

Үнэлгээ:

4.5
2019

GYL25W

23,000 km

BLACK

FA 3500 cc

RX450H F SPORT AWD 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 11:10:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 17206

Үнэлгээ:

4.5
2018

GYL20W

52,000 km

BLACK

AT 3500 cc

RX450H VER-L

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 10:02:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 26134

Үнэлгээ:

4.5
2018

AGL25W

21,000 km

BLACK

AT 2000 cc

RX300 VERSION L AWD 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 16:24:00
USS Tokyo
SOLD

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 17216

Үнэлгээ:

4
2018

GYL25W

74,000 km

BLACK

AT 3500 cc

RX450H F SPORT AWD 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 10:05:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 28080

Үнэлгээ:

4
2018

GYL20W

44,000 km

BLACK

FA 3500 cc

RX450H F SPORT

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 10:23:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥