Өнөөдрийн ханш: ¥ 26.69

Дуудлага худалдаанд орох машин

7 хоногийн Мягмар, Лхагва, Пүрэв, Баасан гаригт өргөн сонголттой. MITSUBISHI DELICA D5 загварын машинууд

Lot: 12545

Үнэлгээ:

4
2020

CV1W

11,000 km

black

IAT 2200 cc

G Power - Package 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
TAA Yokohama

Эхлэх үнэ:

2,580,000 ¥
0 ¥
Lot: 3007

Үнэлгээ:

S
2020

CV1W

0 km

white

DA 2200 cc

P 4WD 後期モデル

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 16:14:00
LAA Okayama

Эхлэх үнэ:

2,980,000 ¥
0 ¥
Lot: 43058

Үнэлгээ:

4.5
2019

CV5W

12,000 km

grey

IAT 2350 cc

M Limited Package

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 00:00:00
ARAI Bayside

Эхлэх үнэ:

1,100,000 ¥
0 ¥
Lot: 30021

Үнэлгээ:

4.5
2019

CV1W

4,000 km

Black

AT 2200 cc

4WD_P

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
MIRIVE Osaka
Not Sold

Эхлэх үнэ:

2,780,000 ¥
3,210,000 ¥
Lot: 40

Үнэлгээ:

5
2019

CV1W

6,000 km

black

IAT 2200 cc

P 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
TAA Hyogo

Эхлэх үнэ:

2,780,000 ¥
0 ¥
Lot: 70024

Үнэлгээ:

4.5
2018

CV1W

24,000 km

silver

FAT 2200 cc

4WD D Power - Package

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 10:21:00
JU Gifu

Эхлэх үнэ:

10,000 ¥
0 ¥
Lot: 30282

Үнэлгээ:

4
2016

CV1W

88,000 km

silver

IAT 2300 cc

4WDシャモニ

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
MIRIVE Osaka
Not Sold

Эхлэх үнэ:

1,450,000 ¥
0 ¥
Lot: 4093

Үнэлгээ:

3.5
2016

CV5W

165,000 km

Green 2

AT 2400 cc

G Power - Package 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
JU Aichi
Sold

Эхлэх үнэ:

30,000 ¥
1,281,000 ¥
Lot: 30300

Үнэлгээ:

4
2016

CV1W

128,000 km

white

AT 2200 cc

4WDシャモニ

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
MIRIVE Osaka
Not Sold

Эхлэх үнэ:

850,000 ¥
1,395,000 ¥
Lot: 4147

Үнэлгээ:

4.5
2015

CV1W

40,000 km

white

AT 2260 cc

D Power - Package 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
JU Aichi
Sold

Эхлэх үнэ:

1,380,000 ¥
2,385,000 ¥
Lot: 4097

Үнэлгээ:

4.5
2015

CV5W

52,000 km

silver

AT 2400 cc

G Power - Package 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
JU Aichi
Sold

Эхлэх үнэ:

1,180,000 ¥
1,669,000 ¥
Lot: 3074

Үнэлгээ:

4
2015

CV1W

54,000 km

Two-tone

AT 2300 cc

4WD シャモニ

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:49:00
JU Tochigi

Эхлэх үнэ:

1,640,000 ¥
0 ¥
Lot: 327

Үнэлгээ:

R
2015

CV1W

129,000 km

silver

IAT 2200 cc

4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
TAA Yokohama

Эхлэх үнэ:

350,000 ¥
0 ¥
Lot: 1064

Үнэлгээ:

4
2015

CV1W

70,000 km

white

AT 2300 cc

4WD D Power

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 10:56:00
JU Hokkaido

Эхлэх үнэ:

1,650,000 ¥
0 ¥
Lot: 5919

Үнэлгээ:

3.5
2014

CV1W

114,000 km

Silver 2

AT 2200 cc

4WD D Power - Package

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 15:01:00
JU Gifu

Эхлэх үнэ:

880,000 ¥
0 ¥
Lot: 12536

Үнэлгээ:

3
2014

CV1W

49,000 km

black

IAT 2200 cc

D Power - Package 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 00:00:00
TAA Yokohama

Эхлэх үнэ:

1,550,000 ¥
0 ¥
Lot: 8108

Үнэлгээ:

4
2014

CV1W

47,000 km

IAT 2200 cc

Royal Exceed 4WD

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 00:00:00
TAA Chubu
Sold

Эхлэх үнэ:

1,280,000 ¥
2,528,000 ¥
Lot: 5199

Үнэлгээ:

3.5
2014

CV1W

175,000 km

Green color

IAT 2300 cc

4WD D Power - Package

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 12:40:00
JU Gifu

Эхлэх үнэ:

280,000 ¥
0 ¥
Lot: 1007

Үнэлгээ:

3.5
2013

CV2W

127,000 km

pearl 2

PAT 2000 cc

G Power

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 00:00:00
KCAA Yamaguchi

Эхлэх үнэ:

30,000 ¥
0 ¥
Lot: 5134

Үнэлгээ:

3.5
2013

CV5W

151,000 km

black

IAT 2400 cc

4WD G Power -PKG

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 12:27:00
JU Gifu

Эхлэх үнэ:

180,000 ¥
0 ¥