Өнөөдрийн ханш: ¥ 26.69

Дуудлага худалдаанд орох машин

7 хоногийн Мягмар, Лхагва, Пүрэв, Баасан гаригт өргөн сонголттой. HONDA CIVIC загварын машинууд

Lot: 26066

Үнэлгээ:

S
2021

FK8

0 km

WHITE

F6 2000 cc

TYPE R 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 16:05:00
USS Tokyo
SOLD

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 25127

Үнэлгээ:

S
2021

FK8

0 km

BLACK

F6 2000 cc

TYPE R 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 11:39:00
USS Tokyo
SOLD

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 4151

Үнэлгээ:

5
2021

FK8

1,000 km

YELLOW 2

F6 2000 cc

TYPE R LIMITED ED 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 18:33:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 11215

Үнэлгээ:

***
2021

FK7

2,000 km

PEARL WHITE

F6 1500 cc

HATCHBACK SENSING 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 14:44:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 50528

Үнэлгээ:

6
2021

FK8

3,000 km

YELLOW 2

F6 2000 cc

TYPE R LIMITED ED 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 14:28:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 65048

Үнэлгээ:

S
2021

FK8

0 km

YELLOW

F6 2000 cc

TYPE R LIMITED ED 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 13:01:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 11294

Үнэлгээ:

***
2020

FK7

3,000 km

BLACK

AT 1500 cc

5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 15:03:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 1401

Үнэлгээ:

R
2019

FK7

3,000 km

PEARL

FA 1500 cc

HATCHBACK SENSING 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 13:27:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 202

Үнэлгээ:

4.5
2019

FC1

11,000 km

RED

AT 1500 cc

4D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 10:27:00
USS Osaka

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 7357

Үнэлгээ:

4.5
2019

FK7

34,000 km

black

FAT 1500 cc

Honda Sensing

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 13:11:00
JU Gifu

Эхлэх үнэ:

1,380,000 ¥
0 ¥
Lot: 20349

Үнэлгээ:

5
2019

FK8

8,000 km

WHITE

F6 2000 cc

TYPE R 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 12:31:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 25813

Үнэлгээ:

5
2019

FK8

13,000 km

WHITE

F6 2000 cc

TYPE R 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 14:53:00
USS Tokyo
SOLD

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 10218

Үнэлгээ:

5
2019

FK8

20,000 km

WHITE

F6 2000 cc

TYPE R 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 15:31:00
USS Tokyo
not sold

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 50152

Үнэлгээ:

5
2019

FK8

10,000 km

WHITE

F6 2000 cc

TYPE R 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 12:35:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 50144

Үнэлгээ:

4.5
2018

FK7

17,000 km

BLACK

FA 1500 cc

HATCHBACK SENSING 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-22 09:31:00
USS Tokyo

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 60193

Үнэлгээ:

4.5
2018

FK8

28,000 km

WHITE

F6 2000 cc

TYPE R 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 09:54:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 3131

Үнэлгээ:

4.5
2018

FC1

34,000 km

black

FA 1500 cc

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 13:03:00
JU Tochigi

Эхлэх үнэ:

1,280,000 ¥
0 ¥
Lot: 122

Үнэлгээ:

5
2018

FK8

20,000 km

WHITE

F6 2000 cc

TYPE R 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 10:04:00
USS Osaka

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥
Lot: 8210

Үнэлгээ:

4.5
2018

FC1

18,000 km

white

FAT 1500 cc

Honda Sensing

Эхлэх хугацаа:

2021-04-24 10:41:00
JU Gifu

Эхлэх үнэ:

1,100,000 ¥
0 ¥
Lot: 60058

Үнэлгээ:

4.5
2018

FK8

11,000 km

WHITE

F6 2000 cc

TYPE R 5D

Эхлэх хугацаа:

2021-04-23 09:16:00
USS Nagoya

Эхлэх үнэ:

0 ¥
0 ¥